18RG00012 - Emerald, The Tamed Wildcat

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-05 13:59:08

18RG00012 - Emerald, The Tamed Wildcat

“Hindi kita binastos. I only kissed you. Parusa iyon sa pang-iinsulto mo sa akin. But you must agree with me, that was the sweetest punishment you could ever get.”

 

 

Sa edad na eighteen, naiwan kay Emerald ang mabibigat na responsibilidad: ang mga negosyo ng pamilya, ang pamamalakad sa kabahayan ng mga Leviste, at higit sa lahat, ang pagpapalaki sa limang taong gulang niyang pamangkin na si Kevin.

Kevin needed a father. At may nakitang solusyon doon si Emerald. She would find someone who could play the role of Kevin’s father. At iyon ay walang iba kundi si Kurt Montalba, ang uncle ng bata.

Pero may isa pang problema, marami ang nagsasabi na mag-ingat siya kay Kurt. Mapanganib daw ito, troublemaker, at itinuturing na black sheep ng pamilya.

Hindi pinansin ni Emerald ang mga iyon. Ang mahalaga ay makuha niya ang kooperasyon ni Kurt. Nagawa naman niya. Pero may isa pa siyang natuklasan sa lalaki… ang mas mapanganib na oozing sex appeal nito.

 

social media

Categories