BSSG00005 - Barberia De Santa Lucia Series 5: Love Hangover

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-20 14:43:41

BSSG00005 - Barberia De Santa Lucia Series 5: Love Hangover


“I never planned to fall in love with you. But I did. And when I did, I started to see how beautiful you are. And I started to love everything about you.” 

 Kahit alam ni Yeye na inis si Conrad sa kanya—dahil nasira niya ang diskarte nito sa panliligaw—nakapagtatakang inalok siya nito ng magandang trabaho. Pero ang kapalit pala niyon ay ang paglalakad niya kay Conrad sa babaeng type nito.

Agad na sinunggaban ni Yeye ang alok. Pero nagsisimula pa lang siya sa pagtulong kay Conrad nang malaman niyang tuluyan nang nakuha ng ibang lalaki ang nililigawan nito.

Ang akala niya ay good-bye na siya sa magandang trabaho pero tinulungan pa rin siya ni Conrad.

Hindi inaasahan ni Yeye na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa lalaki kahit alam niyang malayo ang agwat nila sa buhay.

Mukhang maayos naman ang lahat kung hindi lang umeksena ang kapatid niyang praning at napagtripan na pikutin si Conrad para sa kanya.

Ayaw ni Yeye ng ganoon. Ang gusto niya ay makuha si Conrad sa maayos na paraan. Pero ano pa ang magagawa niya kung inakala na ni Conrad na kasabwat siya ng kapatid?
 

social media

Categories