CAPG00002 - Paint My Heart

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-05-24 16:35:36

CAPG00002 - Paint My Heart

 

“My life started when I fell in love with you.”

 

Dani never did soften up to love. Nadala na kasi siyang umibig kaya ibinaling niya sa pagpipinta ang atensiyon. Kung mayroon mang nagtatangkang manligaw ay dadaan muna sa butas ng karayom.

Hanggang sa nakilala niya si   Justy Ueki Tyler. The guy was sinfully gorgeous. Dani just loved this slightly arrogant, slightly selfish, overly handsome and totally great guy. Pero biglang kumulo ang dugo niya kay Justy nang marinig na nilait nito ang kanyang mga obra-maestra.

How dare the man! Wala itong alam sa art kaya walang karapatang insultuhin siya. Kaya nga nang makilala niya ang kapatid nito na si Ginny—          isa sa masusugid na tagahanga niya—at pinakiusapan siyang akitin ang workaholic monster na kuya nito, Dani did exactly what she was not supposed to do.

 

social media

Categories