PHRGR061 - Hot Fangs Series 1: Dark Angel

price
PHP 85.00
Author(s)
Venus Franz

PHRGR061 - Hot Fangs Series 1: Dark Angel

“Your heart will tell. Your blood will seek mine.”

Para kay Nikki, si Jiggs ang ideal man niya. Kaya walang pagdadalawang-isip na sinagot niya ang lalaki nang magpakita ito ng interes sa kanya. Pero kasabay ng pag-amin sa kanilang mga damdamin ay ang sunod-sunod na pagkakatuklas ni Nikki sa mga kakaibang kakayahan niya at mga bagay na may kinalaman sa totoong pagkatao ng nobyo.
He was an Atereangelus, an ancient race of the powerful angels with fifty percent blood of a royal vampire. Ang sariling dugo ni Jiggs ang kusang pipili kung sino ang magiging Deiviram—kusang tagapagbigay ng dugo—para sa lalaki.
“Magkakaroon ng koneksiyon ang isang Atereangelus sa kanyang mortal bloodmate kung napatikim na ito ng dugo niyon,” kumpirma nito.
Biglang naisip ni Nikki noong aksidenteng mahiwa ng kutsilyo ang kanyang daliri at sinipsip ni Jiggs ang dugo niya. Her sweet blood made him feel like he was on top of the world, as if he could do anything and it could last forever. Her blood could lead him to a lifetime of addiction.
“My blood is telling me that you are my Deiviram.”
Napailing si Nikki.
“Oras na mamatay ang aming Deiviram, ibig sabihin niyon ay hihintayin na lamang din namin ang aming kamatayan. We could only have one Deiviram. Parang monogamy. Isa lang ang puwedeng maging asawa.”
“Your bloodmate?” paniniyak ni Nikki.
Tumango si Jiggs.

 

 

 

social media

Categories