KRN 14: Kapeng Barako At Krema

price
PHP 89.00
Author(s)
2016-11-23 14:18:23

KRN 14: Kapeng Barako At Krema

Kurt La Pierre – Ex-CIA. Ruthless, crude and vulgar. He is literally and figuratively dangerous. Lahat ng katangiang kinasusuklaman ng isang babae’y taglay nito. Except that this mysterious man had hypnotic eyes and lethal attraction. Para dito’y basahan lamang ang mga babae at dekorasyon sa kama para sa bayolohikong pangangailangan niya. At hindi naiiba rito ang socialite na si Jade Ann Fortalejo de Silva. What made him hate women? Kapeng barako at krema. Iyon ang comparison ni Jade at ng bodyguard niya. Kurt is totally out of her league. Ang kagaspangan nito’y nagpapanindig ng mga balahibo niya, lalo na sa mga sexual explicits ng lalaki. But she loved him… she loved him. Kaya ba niyang tunawin ang yelong nakapalibot sa puso ni Kurt?

social media

Categories