LASG00003 - Los Allegros Series 3 - The First Time I Loved Forever

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-08-03 15:47:00

LASG00003 - Los Allegros Series 3 - The First Time I Loved Forever

“Whatever happens and whatever lies ahead… I’ll keep on loving you.” 

 Their young hearts fell in love with each other. Sixteen si Gracielle at twenty naman si Owen. Akala nila ay wala nang makapagpapahiwalay sa kanila. But without them knowing it, may nakialam sa kanilang pagmamahalan.

Halos walong taon ang nagdaan. At dahil sa isang pangyayari, hindi naiwasang magkita silang muli. This time, not as lovers but as mortal enemies.

Akala ni Gracielle ay nakalimot na siya. Na wala na ang sakit na hatid ng unang pag-ibig. Pero nagkamali siya. Patuloy pa rin pala siyang nagmamahal… sa isang kaaway.

social media

Categories