MLB00225 - My Lovely Bride - Cocco & Michael

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-10-23 10:22:20

MLB00225 - My Lovely Bride - Cocco & Michael

“Gusto ko kapag nahulog na ang loob mo sa akin, hindi mo na gugustuhin pang kumawala.”

 Michael knew when he first met Cocco that she was the woman he wanted to marry someday. Pero ang problema, sanay si Cocco na hinahabol at pinag-aagawan ng mga lalaki. So what better way to ensure that he would have a shot with her? Ignore her. Make her believe he didn’t find her attractive. In the end, he won. He got the girl he loved. Or did he ready win?

Dahil nang magsimula si Michael na magparinig ng kanyang mga plano sakaling mag-asawa na sila, naramdaman niya ang unti-unting pagdistansiya at panlalamig ni Cocco. Kabaligtaran iyon ng mga ipinakita noon ng babae na mahalaga naman siya para dito. Nakaramdam siya ng kaba, takot, at alinlangan. Pero masakit man sa parte niya, wala siyang balak itali si Cocco kung hindi siya nito kayang mahalin.

Hindi nga siya nagkamali nang may aminin ang girlfriend sa kanya.

Pinilit ni Michael na lumunok kahit parang kasinlaki ng buto ng avocado ang bikig sa kanyang lalamunan. He still had some pride. And he would be damned before he ever beg a woman to stay with him when it was very obvious that she wanted to leave him…

social media

Categories