PHR06239 - tiffany, Tiffany

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-07-06 16:32:12

PHR06239 - tiffany, Tiffany

“Hindi ako bolero. Sa basketball court lang ako naglalaro ng bola.”

 Nang pansinin ako ni Lester, it was a dream come true for me. Nagkasama pa kami sa isang contest at doon tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya.
Nang ligawan niya ako, sinagot ko siya agad. Magpapakipot pa ba ako? At nagkaroon nga ako ng boyfriend for the first time.
Pero kasunod pala agad niyon ang first heartbreak ko. Mukhang ang dream ay naging nightmare. Ang hirap palang magkaroon ng malanding boyfriend…

social media

Categories