PHR06246 - I Give My Last Love To You

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-11 14:10:05

PHR06246 - I Give My Last Love To You


“You shook my world and you became my happiness. Binuksan mo uli ang puso ko at gusto kong sa pagbubukas nito, ikaw lang ang papasok. At hindi na lalabas pa.”

 Si Clio na yata ang biggest fan ng pinakasikat na basketball player sa kanilang university noon: si Melville.
At hindi lang siya basta isang masugid na tagahanga—mahal niya din ito.
Pero nang maganap ang trahedyang sumira sa buhay ni Melville, si Clio ang sinisi ng lalaki. Kaya nagpasya si Clio na pumasok sa kumbento para pagsisihan ang nagawang kasalanan.
Sa muling pagtatagpo nila ni Melville, alam ni Clio na hindi lang kapatawaran ang gusto niyang hingin sa lalaki kundi pati na rin ang puso nito.
Paano niya gagawin iyon kung magkaiba na sila ng mundo?
 

social media

Categories