PHR06250 - Books & Plane Tickets & Us

price
PHP 63.00
Author(s)
2017-07-13 11:00:47

PHR06250 - Books & Plane Tickets & Us

“You can say good-bye to loneliness because I’m here!” #Lifegoals ang nangyari kay Hera pagkatapos niyang manalo sa isang raffle draw. Isang buwang adventure sa Malaysia, Singapore, South Korea, at San Francisco, USA ang nasungkit niya sa raffle. Teehee! Sagot niyon ang hotel accommodations at ang pocket money niya.
Pero may isang heavy baggage sa biyahe ni Hera, ang Spanish-Filipino tour guide niya na may deep-set blue eyes, adorable dimples, at sexy stubble beard: si Ymas. Jusko! Mukha siyang indio kapag itinatabi rito.
Vain. Iyon ang perfect description kay Ymas. Akala mo stepmother ito ni Snow White kung manalamin. 
Napag-alaman ni Hera na ka-share niya si Ymas sa lahat ng hotel accommodations nila.
“Would it really kill you to sleep on the bed with me?” asik ng lalaki.
“Oo! Madamot ako at ayoko ng sharing.”
Pero habang tumatagal na nakakasama si Ymas, nahuhuli ni Hera ang sariling mga mata na naglalakbay sa Spanish Adonis nitong katawan. Anak ng tipaklong! Nabubuo ang magnet attraction sa pagitan nilang dalawa.
Hindi nagtagal, nabunyag ang sekreto sa pagkatao ni Ymas. At may anti-feminist agenda pala ito kay Hera

social media

Categories