PHR06259 - My Knight In Shining (Armor) Cosplay

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-07-27 09:52:25

PHR06259 - My Knight In Shining (Armor) Cosplay


“I thought I was gonna stay in the shadow forever while secretly loving you. Well, sanay na `kong hindi mo pinapansin pero mas okay pala na mahal mo rin ako.”
 

 


Mimi wanted to be a part of their university’s prestigious publication, but she wasn’t very bright. Kaya lumapit siya sa very bright niyang childhood friend—si Rinton, ang eccentric president ng pinaka-weird nilang school organization. Secret ang friendship nila dahil ayaw niyang madamay sa pambu-bully kay Rinton. Pero very bright ito dahil kahit puro cosplay ang inaatupag ay kayang magsulat ng news article. News article na for some reason ay na-credit sa kanya at nabasa pa ni Ashkin—ang EIC ng publication at ultimate crush niya. Dahil doon, ni-recruit siya ni Ashkin.

Yes, she shamelessly claimed Rinton’s article as hers.

Nag-confess naman si Mimi sa kasalanan at in-expect niyang tutulungan siya ng childhood friend na malusutan ang problema. Pero first time yata sa history nila ang pagtanggi ni Rinton sa kanya. Hindi siya bright kaya hindi niya ma-gets kung ano ang nangyayari.

Bakit ba nagalit si Rinton nang malamang si Ashkin lang ang dahilan ng pagsali niya sa publication?
 

social media

Categories