PHR06263 - Faithfully Yours

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-08-03 14:27:10

PHR06263 - Faithfully Yours

Sometimes, love needed a second chance because it was not ready the first time around.

 Nagmahal. Nasaktan. Nag-move on. Iyan si Cherrylyn—dahil sa masakit na naranasan mula kay Harry, ang kanyang high school crush na iniisip niya na kabuuan ng pinapangarap na “the one” for her.

Laking tuwa ni Cherrylyn noon nang malamang may crush din ang lalaki sa kanya. Kaya gumawa siya ng paraan para mapalapit nang todo kay Harry. At sa gabi ng kanilang graduation beach party, higit pa sa pagkakamabutihan ang namagitan sa kanila. Harry gave Cherrylyn her first taste of love. At buong akala niya, magkakaroon ng magandang happy ending ang mga bata nilang puso. But it was so true—when all is said and done, grief is the price. Dahil pagkatapos ng isang gabing puno ng ligaya, nauwi sa buhay na puno ng kalungkutan ang mundo ni Cherrylyn.

Why does love hurt when it goes bad?

She had spent the past thirteen years trying to forget Harry—trying to convince herself that she was not in love with him after all this time. Pero magagawa ba ni Cherrylyn na magpatawad sa muli nilang pagkikita? At handa rin ba siyang ipagtapat kay Harry ang iniingatang munting alaala ng kanilang pag-iisa?

social media

Categories