PHR06268 - More Than A Fairy Tale - The Swan's Princess

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-08-10 11:12:34

PHR06268 - More Than A Fairy Tale - The Swan's Princess

“I’m miserable without him.”

 Mr. Popular, basketball star, at crush ng bayan ang turing kay Blue. Kalahati yata ng female population sa school campus nila ay may lihim na pagkagusto sa kanya. Pero sa kabila niyon, iisa lang ang gusto niyang makuha: si Odette, ang best friend ng kapatid niya.

Odette may be the simplest girl in the campus, but she undeniably captured Blue’s heart. Kaya lang, nang mangyari ang isang trahedya sa kanyang pamilya, kinailangan niyang pakawalan si Odette.

Years later, muli silang nagkita. This time, determinado na si Blue na dugtungan ang magagandang alaala ng kahapon.

Pero may problema: hindi na siya matatanggap ni Odette sa buhay nito…

social media

Categories