PHR06276 - Valencia Brood Series 9 Batch 2 - Cassandra

price
PHP 50.00
Author(s)
2017-10-23 10:35:58

PHR06276 - Valencia Brood Series 9 Batch 2 - Cassandra

“Hindi lang naman basta halik ang plano ko. I want a real kiss… The kind of kiss that will leave both of us breathless.”

 Nagising si Cassandra na nasa ospital. Nandoon ang kanyang pamilya. They were crying, pero mga nakangiti.

Wait, what’s going on? “W-what happened?”

Pero walang sumagot sa kanyang tanong.

Napakatahimik. Nakakabingi ang katahimikan.

Mayamaya, nanlaki ang mga mata ni Cassandra nang biglang maalala ang pagkakaaksidente nila ng boyfriend niyang si Andrei. “S-si Andrei? W-where’s Andrei?”

Pero wala pa rin siyang narinig na sagot.

“B-bakit hindi kayo sumasagot?” frustrated na tanong ni Cassandra. “He is okay, isn’t he? Mom, say something—” Natigilan siya at napatitig sa mommy niya. Nilukob siya ng kakaibang takot. Nakikita kasi niyang bumubuka ang bibig nito. May sinasabing kung ano. But she couldn’t hear a thing.

Umiling siya, marahas at sunod-sunod. Hindi puwede ang kanyang naiisip.

Pero ganoon nga ang nangyari. She lost her sense of hearing because of the accident.

Pero ang higit na masakit at hindi niya kayang tanggapin, his beloved boyfriend suffered from selective amnesia at siya pa ang nakalimutan nito…

social media

Categories