PHR6228 - Our Imperfect Rhapsody

price
PHP 42.00
Author(s)
2017-06-01 14:39:13

PHR6228 - Our Imperfect Rhapsody

“Masakit isiping imbes na ako ang nasa tabi mo, iba ang nagmamay-ari sa `yo.”

 

Ganoon na lang ang pagtutol ni Belle nang malamang magkakasama sila ng Internet sensation na si Sync Brillante sa susunod niyang concert. Sa totoo lang, dapat siyang matuwa. She and Sync were close friends in high school. They supported each other’s dreams and aspirations.  But one day, they just grew apart from each other. Nagpunta pa si Sync sa ibang bansa na hindi niya alam ang dahilan. Hindi man lang kasi ito nagpaalam sa kanya.

Iyon siguro ang dahilan ng pagtutol ni Belle. May tampo pa rin siya kay Sync.

“Hindi ko talaga siya kayang makasama. We haven’t talked for years. Mama Cha, please,” pakiusap niya sa kanyang manager. Hindi niya ma-imagine ang sarili na nakikipag-duet kay Sync ng love song habang nakatitig sa mga mata nito. Maiilang siya. 

“Wala akong magagawa. Ang producer ng concert ang nagdesisyon.”

Pero nang nagre-rehearse na sila para sa concert, tinanggap na ni Belle ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang makasama si Sync. Natatakot siyang malaman ng lalaki na may gusto pa rin siya rito. At kung noon ay hindi niya nasabi rito ang feelings niya, mas imposible na niyang magawa iyon ngayon.

May girlfriend na kasi si Sync… 

social media

Categories