PHRGR00089 - The Guardian of Merade

price
PHP 139.00
Author(s)
2017-10-23 14:10:26

PHRGR00089 - The Guardian of Merade

“`Pag para na sa love, go na lang! Ayos lang i-risk ang puso. Basag o buo man sa huli, at least nagmahal ka.”

 May “something” sa kanya, iyon ang sinasabi kay Deane ng mga kaibigan. Baka raw witch ang ancestors niya at nasa dugo niya ang something na iyon. Sa totoo lang, hindi na lang pinapansin ni Deane ang napi-feel na “kaibahan” dahil mag-iisip lang siya nang mag-iisip. Hindi niya gustong ma-stress sa mga bagay na hindi niya maintindihan.

Push lang, Deane! Lilipas din lahat `yan, ang lagi niyang sinasabi sa sarili.

But just when she turned eighteen and was left home alone, saka siya dinalaw ng bangungot na kamuntik na niyang ikamatay. Pero may lalaking nagpakita sa bangungot ni Deane at iniligtas siya—si Rikk Doome, ang modelong may “vampire eyes” ayon sa isang kaibigan niya. Nakita lang niya ang lalaki sa isang billboard sa EDSA kaya napaisip siya kung paanong nasa bangungot niya si Rikk at parang kilala siya.

Lalo lang nagulo ang isip ni Deane nang paggising ay may naiwang mark sa gitna ng kanyang noo—liwanag na kamuntik nang pumatay sa kanya sa bangungot. Markang siya lang ang nakakakita.

Naghanap ng mga sagot si Deane. Hindi nga lang niya naisip na dadalhin siya ng paghahanap na iyon sa isang bagong mundo. Isang mundong mapanganib at parang walang ligtas na daan palabas…

social media

Categories