PNS00001 - Project Neverland 1: Of Popcorn, Chances, and Pure Love

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-20 13:51:53

PNS00001 - Project Neverland 1: Of Popcorn, Chances, and Pure Love

“You weren’t supposed to mean this much to me, but you do.”Malinaw para kay Sweetheart Fate ang dahilan ng pag-uwi niya sa Pilipinas. Pagbibigyan lang niya ang hiling ng may sakit na kapatid—si Destiny—na makita siya. Pero pagdating sa kanilang bahay, sumalubong kay Sweetheart Fate si Chance, ang lalaking dahilan ng kanyang paglayo at pagkakaroon nila ng misunderstanding na magkapatid.

Life is indeed full of surprises. Muling napatunayan ni Sweetheart Fate na totoo ang kasabihang iyon dahil habang pilit niyang iniiwasan si Chance, parang nananadya naman ang pagkakataon at pinaglalapit sila.

Dapat na bang umalis si Sweetheart Fate at lumayo uli? O this time, uunahin na niya ang kanyang kaligayahan at ipaglalaban ang damdamin sa lalaki?

social media

Categories