PNS00003 - Project Neverland 3: Of Butterfly, Aces, and Crazy Love

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-20 13:54:59

PNS00003 - Project Neverland 3: Of Butterfly, Aces, and Crazy Love

“Gusto ko, kapag nagkaharap tayo, kaya kong sabihin sa `yo na sa `yo na ako, buong-buo.”

 Suplado. Seryoso. Malamig. Iyon ang mga gusto ni Majh sa isang lalaki—kagaya ng character ni “Ace” sa nabasa niyang nobela. Kaya nang malaman na base sa isang tunay na tao si Ace, hinanap ni Majh ang lalaki.

She was disappointed—big-time!

Rance Miguel was everything Ace was not. Hindi pasado si Rance. No, no, no! 

First encounter pa lang nila, napagkamalan ni Majh na bakla ang lalaki. Sinabihan naman siya ni Rance na hindi siya nito type. Kaya nang muli silang magkita, ganoon pa rin ang galit nila sa isa’t isa.

“Hinihintay ko pa rin ang sorry mo,” sabi ni Rance. “Pero kahit humingi ka ng tawad, hindi ko pa rin tatanggapin.” Tumalim ang tingin nito. “Sinira mo ang pangalan ko… Kaya bilang kabayaran,” isang puting sobre ang ibinaba ni Rance sa mesa, “be my date.”

Nanlaki ang mga mata ni Majh. “Akala ko ba hindi mo ako type?”

Isang makahulugan at pilyong ngiti lang ang ibinigay ni Rance…

social media

Categories