PPS00082 - A Fourth Order Novel - Cross My Heart

price
PHP 89.00
Author(s)
2017-09-07 14:11:51

PPS00082 - A Fourth Order Novel - Cross My Heart


I will gladly break all the rules just to keep you safe and happy with me.

 Misso knew she was not a normal sixteen-year-old girl. Well, she was exceptionally beautiful- and - arrogant - but that was not the only strange thing about her.

Mula pagkabata ay hinahabol na siya ng mga demonyo.

Sa kabila niyon, wala siyang balak na alamin ang tunay na pagkatao.

Sa kasamaang-palad nga lang, nagkrus ang mga landas nila ng buwisit na si Syndrome.

Nagpakilala ang lalaki bilang Hunter, isang uri ng nilalang na lumalaban daw sa mga demonyo na tinatawag na "Undertaker." Sigurado raw si Syndrome na magkauri sila. Binalak ni Misoo na takbuhan ang binata dahil ayaw niyang matuklasan kung ano siya. Pero isang gabi, inatake siya ng mga demonyo at nauwi iyong sa isang malaking trahedya. 

Sa kagustuhang gumanti, nagdesisyon si Misoo na sumama kay Syndrome sa pagbalik nito sa Fourth Order Academy para maging isang Hunter na tulad ng binata.

Ang problema nga lang ni Misoo ay ang matindi nilang inis ni Syndrome sa isa't isa. SIgurado siya na bago pa matutong pumatay ng mga demonyo ay makukulong na siya sa kasong murder. Masasakal na kasi talaga niya ang aroganteng lalaki na graduate yata ng School of Sarcasm with flying colors.

Nagbago lang iyong nang yakapin siya ni Syndrome at tawaging "prinsesa."

Okay. What now?
 

social media

Categories