SCU 4: Campus Girl: Starr, The Bratinella

price
PHP 50.00
Author(s)
Heart Yngrid

SCU 4: Campus Girl: Starr, The Bratinella

“You might not be the type of girl I used to date but I fell for you... so fast and hard.”

Starr hated Jerry. Sa sobrang inis sa lalaki, tumakbo siya bilang president ng student council ng engineering department para kalabanin ito. Sa lalong pagkainis niya, pinagtawanan siya nito at minaliit ang kakayahan niya. Kaya ipinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat para matalo ito.
Pero nang minsang muntik na siyang mapahamak, iniligtas siya ni Jerry. Mula noon, tuwing malalagay siya sa kapahamakan, lagi itong naroon para iligtas siya. Kaya ang gamansiyon na inis niya sa lalaki, unti-unting naging bahay-kubo. At tuluyan nang nagiba ang “bahay-kubo” nang lalo itong bumait at naging maalalahanin sa kanya. Hanggang isang araw, natagpuan na lang ni Starr ang sarili na in love na kay Jerry. Kaya ang plano niyang maging president ng student council, biglang nabago at naging “first lady ng president ng student council.

social media

Categories