SCU 5: Campus Girl: Claudette, The Queen Bee

price
PHP 45.00
Author(s)
Heart Yngrid

SCU 5: Campus Girl: Claudette, The Queen Bee

“When you’re in love, you’ll feel that overpowering drive to do anything and everything just to be with the person you love.”


Claudette was the campus queen bee. Siya na yata ang pinakamaldita sa buong SCU. But because she was beautiful and popular, she could always get away with anything.
Akala ng mga tao, nakukuha niya ang lahat ng gustuhin. Pero ang totoo, ang pinakagusto niya ay hindi niya makuha-kuha. She had been pining for Jerry Genares since the first time she saw him, but he avoided her like the plague.
Hindi makakapayag si Claudette na hindi mapasakanya si Jerry. Pero nang sa tingin niya ay malapit na niyang makuha si Jerry, may isang lalaking nanggulo sa mga plano niya—si Morris, ang pinsan ni Jerry na tutol sa pagsinta niya sa pinsan nito. Dinala siya ni Morris sa isang isla para ilayo kay Jerry. Tuturuan daw siya nito ng leksiyon para ma-realize niya ang mga pagkakamali.
Pero bukod sa leksiyon na sinasabi ni Morris, may iba pang natutuhan si Claudette habang kasama niya ito: ang ibigin si Morris nang higit pa sa naramdaman niya para sa pinsan nito.

social media

Categories