SCU 6:Campus Gril: Ashlee, The Rock Diva

price
PHP 50.00
Author(s)
Heart Yngrid

SCU 6:Campus Gril: Ashlee, The Rock Diva

“No matter how complex life is, I can bear it as long as you are with me. You are my heart’s strength…”

Ashlee might be impertinent and harsh but she was a very loyal and protective friend. Ayaw na ayaw niyang nasasaktan ang mga kaibigan niya. Tuwing may nang-aagrabyado sa mga ito, ginagantihan niya ang mga taong iyon. 
Isa si Jiro sa mga nakaranas ng lupit ng paghihiganti niya nang paluhain nito ang isa sa kanyang mga kabarkada noong nasa college pa sila. Kaya laking gulat niya nang sa muling pagkikita nila ni Jiro after a few years, nalaman niyang ito ang bagong boyfriend ng kanyang best friend. 
Dahil walang tiwala kay Jiro, pumayag si Ashlee sa pakiusap ng best friend niya na bantayan ang binata habang nasa ibang bansa ang kaibigan niya. Sisiguruhin niya na babalik ang kaibigan niya na ito pa rin ang mahal ni Jiro. 
Hindi talaga boto si Ashlee kay Jiro para sa kaibigan niya. Pero nang magtagal, unti-unting niyang nakita ang substance ni Jiro bilang tao. Kasabay niyon ay ang pagbangon ng isang damdaming hindi niya inaasahang mararamdaman para dito. 
No, she could not fall in love with her best friend’s boyfriend.

social media

Categories