ATR00002 - Alpha Theta Rho 2: Ang Bruha At Ang Bakulaw

price
PHP 42.00
Author(s)
Jamie Black

ATR00002 - Alpha Theta Rho 2: Ang Bruha At Ang Bakulaw

“Are you my dream? Then this must be my sweetest dream ever.”

Kris hated Wayne to the core dahil hindi niya gusto ang impluwensiya ni Wayne sa kanyang kapatid. Pero dumating ang panahon na na-in love si Kris sa lalaki, lalo na nang makilala niya ito sa ibang perspective. Nagkaroon naman siya ng pag-asa nang mauna si Wayne na sabihin sa kanya ang kaparehong damdamin. Ngunit naaksidente si Wayne. Ang resulta, nabura ang lahat ng alaala nito sa walong taong pananatili sa Pilipinas. At bahagi si Kris ng walong taon na iyon. Dahil sa stress na dala ng mga kaibigan ni Wayne na hindi na nito maalala, naisipan ng pamilya ng binata na ibalik ito sa Amerika—leaving Kris brokenhearted and still unable to move on. Kung kalian handa na si Kris na kalimutan ang nakaraan ay saka nagbalik si Wayne upang alalahanin ang walong taong nawala rito. Pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi nito kinaya ang proseso dahil tuwing nakikita siya ng binata ay kakaibang sakit umano ang nadarama nito. Ano ang pipiliin ni Kris? Nararamdaman ng kanyang puso na may pag-asa pa. Pero ang sinasabi ng isip niya ay magpaubaya na lang uli at hayaan na si Wayne sa bago nitong buhay.

social media

Categories