ATR00003 - Alpha Theta Rho: My Sweet, Sweet Potato

price
PHP 42.00
Author(s)
Jamie Black

ATR00003 - Alpha Theta Rho: My Sweet, Sweet Potato

She learned to let go from the comfort of her Porsche.

Nadiskubre kasi niyang mas masarap sa pakiramdam ang comfort na dala ni Clifford sa kanya. Siobhan Larriosa has all things that money can buy. She is pretty, sophisticated and worshipped by many. Everything is perfect—everything, except for her dad. For her father, she is nothing but dirt. A spoiled brat. Useless. Siobhan has everything… except love. Samantala, sa isang parte ng Maynila ay naroon at kumakayod ang guwapo, matalino, at talentadong si Clifford Macaraeg. Sa pamilyang may walong magkakapatid, inang may breast cancer, at amang paboritong biktimahin ng mga holdupper, wala siyang magawa kundi isabay ang pagtatrabaho sa pag-aaral. Laking pasalamat na lang niya at puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Pero hindi maipanlalaman-tiyan ang pagmamahal. Clifford has nothing… except love. Now, Cupid is thinking of a very naughty plan…

social media

Categories