PHR5546 - Chances, Consequences, And Love

price
PHP 42.00
Author(s)
Jamie Black

PHR5546 - Chances, Consequences, And Love

“Hindi kita minahal dahil sa kung ano’ng meron ka. Minahal kita dahil gusto kong ibigay sa `yo ang lahat ng wala ka.”

Pakiramdam ni Bea, ang lahat na yata ng kamalasan ay dumating na sa buhay niya: Pinabayaan at binale-wala lang siya ng kanyang mga magulang. Naging pariwara ang kanyang buhay. Ang pinakamamahal at ang inakalang for keeps nang boyfriend ay nakipag-break sa kanya nang umamin itong matagal nang in love sa kanyang best friend. At ang pinakamasakit ay nang ang best friend niya—na in love din pala sa kanyang boyfriend—na tangi niyang sandigan sa lahat ay iniwan na rin siya dahil hindi na kayang tanggapin at unawain ang kanyang pagiging maldita at pasaway. Bea was hopeless. So with eyes closed, she decided to end everything. But just as she was about to utter her final good-bye, she received a strange call: “Hello. Is this Bea? I’m Ryan Chua Uysiusieng and I just want you to know that I’m captivated by your beauty. Will you marry me?” Ang pagsagot sa tawag na iyon mula sa hindi nakikilalang lalaki ay hindi inaasahan ni Bea na magdudulot pala ng napakalaking pagbabago sa buhay niya…

social media

Categories