PHRB033 - A Seasonal Love

price
PHP 42.00
Author(s)
Gabe Silva

PHRB033 - A Seasonal Love

“You asked me how good I am at hide-and-seek. Well, I found you, didn’t I?”

Akala ni Jan-jan, sa pelikulang gaya ng Camp Rock lang may cool na camp. Hindi niya inakalang makakatagpo siya ng coolest summer camp sa Pilipinas. At may dagdag pa iyon na cool buddy na may cool name, si Aeiou. Ngunit hindi inakala ni Jan-jan nasa summer camp na iyon, mararanasan niya pala ang kanyang first heartbreak. Dahil gaya ng season ng summer, makakatuklas siya ng isang uri ng pag-ibig na maikli at mabilis ngunit habambuhay niyang hindi makakalimutan.

social media

Categories