PHRB042 - How To Make Him Fall For You (My Boy Chinito)

price
PHP 42.00
Author(s)
Jastinne Knight

PHRB042 - How To Make Him Fall For You (My Boy Chinito)

“From the very first day I felt that I loved you, alam ko nang hindi na kita kayang i-unlove.”
 
Narda played the most dangerous game in life—the game called LOVE. Sa pag-ibig, dalawa ang maaari niyang kahinatnan: ang magkaroon ng happy ever after kasama si Strike o danasin niya ang unang pagkabigo.
In the first part of the game, Narda played well dahil nakikinita niya na maaari niyang makamit ang gantimpala mula sa larong pinasukan. Pero sa bandang dulo ng laro ay unti-unting nag-iba ang takbo at mukhang nadedehado siya. Dahil si Strike ay naipit sa alanganing sitwasyon na nagdulot ng isang desisyon na maaaring magbago ng laro.
And when finally Strike made a decision, hindi inaasahan ni Narda ang naging pasya ng binata. Umalis ito at nagpakalayo, at naiwan siyang talunan.
But years later, bumalik si Strike at ibang-iba na sa dating Strike na nakilala niya. At ang tinamaan ng magaling, humihingi ng sorry sa kanya. Hinding-hindi niya ito mapapatawad kahit na may matinding epekto pa rin sa kanya ang ngiti nito. Naka-get over na siya sa binata at wala nang rason para patawarin niya ito.
Promise.

 

social media

Categories