ROX00001 - Roxy City Series 1: Katharina (Marry A Song)

price
PHP 42.00
Author(s)
Angelene Buena

ROX00001 - Roxy City Series 1: Katharina (Marry A Song)

"Kung mayroon mang paglalaanan ang salitang 'mahal kita,' iyon ay ikaw. Kung may nanaisin man akong makasama at makausap hanggang sa aking pagtanda, iyon ay ikaw at ikaw lamang. At kung nakakasawa mang pakinggan, uulitin ko pa rin, mahal na mahal kita."

Nagulo ang buhay ni Katharina nang makilala niya si Jared de Veyra. Nagalit si Jared at nagbantang idedemanda siya kung hindi niya babayaran ang ginastos sa sasakyan nito na sinira niya. Ginantihan niya si Jared sa pambabastos nito. Nagmatigas siya. Subalit maimpluwensiyang tao si Jared kaya walang nagawa si Katharina kundi pumayag sa deal na iminungkahi nito—ang maging tagalinis ng bahay ng binata.
Pero nag-iba ang tingin ni Katharina kay Jared nang pulos kabaitan ang ipinakita nito sa kanya. Hindi na tuloy niya napigilan ang sarili na mahalin si Jared. Ngunit hindi nababagay ang katulad ni Jared sa simple at pribadong mundo niya kaya nagdesisyon si Katharina na lumayo. But she was wrong. Hindi pala niya kaya dahil talagang mahal niya si Jared. At kung kailan handa na siyang ipaglaban ito ay saka niya nalamang aalis na ito at tuluyan na siyang lalayuan. Kailangang pigilan ni Katharina si Jared. Dahil kung hindi ay tuluyan nang mawawala ang wagas na pag-ibig niya.

social media

Categories