STAR00007 - Stallion Revisited 7: Lem Acosta

price
PHP 42.00
Author(s)
2016-07-21 15:45:32

STAR00007 - Stallion Revisited 7: Lem Acosta

"I still think those men who left you were all idiots. Although, I also think it was the best thing they did. Dahil kung hindi, wala sana ang pagkakataong ito sa buhay ko na napagmamasdan ko ang isa sa mga pinakamagandang babaeng nakita ko."

Arlene's love life had been cursed. Salamat sa lukaret niyang kaklase noong high school. Ayaw sana niyang maniwalang may sumpa, pero lagi na lang palpak ang mga nagiging relasyon niya. At ang pinakamasakit, pare-pareho pa ang dahilan. Kaya ginawa niya ang lahat para mahanap ang bruhang kaklase at nang maalis na ang sumpa sa kanya.
Then fate brought her back to Lem Acosta, that baby-face cutie she had crush on back in high school. He was also the reason for her cursed love life, by the way. Kaya naman pinilit ni Arlene ang lalaki na tulungan siyang maalis ang sumpa Mabait naman ang binata dahil tinutulungan siya nito.
Ang problema, ang inosenteng crush niya noon kay Lem ay yumabong at namalayan na lang niyang nahulog na ang loob sa binata. Ang mas malala, loyal boyfriend na rin pala si Lem sa kasintahan nito. Naalog ang mundo ni Arlene, sumakit ang bangs niya at ... wala. Nagmahal pa rin siya sa kabila ng sumpa.
Yehet pa!

social media

Categories