PHR5543 - Teenagers In Love Series 1: Sweet For My Sweet

price
PHP 42.00
Author(s)
Jelaine Albert

PHR5543 - Teenagers In Love Series 1: Sweet For My Sweet

“I know something that’s sweeter than chocolate… Your lips.”

Chocolate, candies… sweets. Ang mga iyon ang madalas na nakikita ni Ella sa kanyang locker room. Hindi pa man niya natutuklasan kung sino ang naglalagay ng mga sweets ay parang gusto na niyang kiligin. Until one day, nalaman na ni Ella kung sino ang “sweet” person na nagrarasyon ng chocolate and candies—no other than Haven Manalastas, ang kanyang guwapong schoolmate. Mismong sa bibig ng binata nanggaling ang pag-amin. Ella concluded na may gusto sa kanya si Haven. Iyon ang simula na palagi na niyang kasama ang binata. Hanggang sa sinagot na niya si Haven. Everything went well. Masaya sila ni Haven na magkasama. Nararamdaman ni Ella na mahal na mahal na siya ng binata. Ngunit isang araw ay kinausap siya ng mama ni Haven. Kung mahal daw talaga niya si Haven ay siya mismo ang gagawa ng paraan para magkalayo sila ng binata. Siya raw kasi ang hadlang upang makamit ni Haven ang tagumpay na pinapangarap ng ina para dito. And because Ella really loved Haven, she was willing to sacrifice…

social media

Categories