SROG00011 - Señorito Series 11 : Genaro

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-07-07 10:51:15

SROG00011 - Señorito Series 11 : Genaro

When stuck in a rut and life is sooooo boring, you’re sure to do unexpected things.
Kagaya ng nangyari kay Abelarda. Sa sobrang inip sa kanyang buhay na walang kalatuy-latoy, napadpad siya sa Siete Palabras sa paghahanap ng excitement.
Hindi naman siya nabigo. Isang masungit na señor ang nagha-hibernate sa bayang iyon, señor na gusto nang sunugin ng mga taong-bayan sa gitna ng parang. Baon sa utang ang mga taga-Siete Palabras dito at naniningil na ito.
“Kung gusto mo, ako na lang ang kabayaran,” alok niya rito.
Akalain ba niyang seseryosuhin nito ang kanyang alok? Hindi raw muna maniningil ito, kapalit ng kanyang puri.
Magpapakabayani ba siya?

social media

Categories