SROG00012 - Señorito 12: Marciano

price
PHP 50.00
Author(s)
2017-07-14 11:31:55

SROG00012 - Señorito 12: Marciano


Para pagbigyan ang lolong may sakit, umuwi si Marciano sa kanyang hometown. Patay na ito pagdating niya at nag-iwan ng holographic will: sa kanya iiwan ang lahat ng ari-arian kung mananatili siya sa hometown nito para tulungan at siguruhing mananalo sa eleksiyon si Atty. Dioscora Tubigan.
Kasinsungit ni Miss Tapia si Atty. Tubigan, kasing-istrikto ni PGMA, at kasing-charming ng siling labuyo kaya walang gustong bumoto sa babae.
Ako man, sa loob-loob ni Marciano. De-dead-mahin na lang niya ang last will ng kanyang lolo. Babalik na siya sa Manila.
Pero nang malaman ni Marciano na ex-jowa ni Atty. Tubigan ang kalaban nito sa eleksiyon—at mas guwapo pa kaysa sa kanya, he changed his mind and stayed.
Kung kinakailangang maghubo siya sa plaza para manalo lang ang babae ay gagawin niya.
 

social media

Categories