TASG00005 - Task Force Kapayapaan Book 5 - Quintin Evasco

price
PHP 45.00
Author(s)
2017-08-29 10:42:48

TASG00005 - Task Force Kapayapaan Book 5 - Quintin Evasco

"Astigin ka na, matalino pa... at ang ganda-ganda mo pa. Wala akong kalaban-laban sa`yo."

Nang magsimulang tumugtog ang tropical dance beat, walang nagawa si Quin kundi mapatunganga habang sumasabay sa tugtog ang malambot na katawan ni Cho. She was graceful, boneless, sexy, and incredibly beautiful.

Hindi mapuknat ang tingin niya sa babae habang unti-unti nitong hinuhubad ang sarong, binibigyan ang audience ng kaunting "preview" hanggang sa tuluyang malantad ang katawang bikini na lang ang tumatabing.

Her hands moved over her skin sensually as if she loved what she felt. She was teasing her audience, making him imagine how she would feel in his hands. He would bet her skin would be damn soft... like silk.

Nang umikot si Cho habang umiindayong ang mga balakang, may nabuong realisasyon sa isipan ni Quin-at hindi niya alam kung matutuwa o mabubuwisit.

He was going to travel cross-country with a flagpole in his pants.

Nang magsimulang tumugtog ang tropical dance beat, walang nagawa si Quin kundi mapatunganga habang sumasabay sa tugtog ang malambot na katawan ni Cho. She was graceful, boneless, sexy, and incredibly beautiful.

Hindi mapuknat ang tingin niya sa babae habang unti-unti nitong hinuhubad ang sarong, binibigyan ang audience ng kaunting "preview" hanggang sa tuluyang malantad ang katawang bikini na lang ang tumatabing.

Her hands moved over her skin sensually as if she loved what she felt. She was teasing her audience, making him imagine how she would feel in his hands. He would bet her skin would be damn soft... like silk.

Nang umikot si Cho habang umiindayong ang mga balakang, may nabuong realisasyon sa isipan ni Quin-at hindi niya alam kung matutuwa o mabubuwisit.

He was going to travel cross-country with a flagpole in his pants.

social media

Categories