TASG00006 - Task Force Kapayapaan Book 6 - Alex Bacani

price
PHP 139.00
Author(s)
2017-08-29 10:44:13

TASG00006 - Task Force Kapayapaan Book 6 - Alex Bacani

"Marriage is not as bad as you think. With the right person, it's a blessing."

Mula pagkabata ay isa lang ang hangad ni Alex Bacani sa buhay: pagbayarin ang taong nagbigay ng malaking pilat sa kanyang mukha. Pumasok siya sa military dahil sa misyong iyon. Sa loob ng mahabang panahon, doon umikot ang buhay niya.

Until Geogiana came...

Pinagbigyan ni Alex ang sarili na "malulong" sa babae- if only for a while. Nang matuklasang ikakasal na ito sa iba, naisip niyang mas mabuti na iyon. Sooner or later, kailangan din naman niyang iwan si Georgiana para sa kaligtasan nito.

Pero mukhang huli na para doon. 

Naunahan na siya ng taong tinutugis niya...

social media

Categories